2015. szeptember hónap bejegyzései

Pályázati előkészületek

Tisztelt VISZ Tagok!

Bizonyára tudják/tudjátok, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztálya kiírandó pályázatok szakmai előkészítése céljából egy kérdőív kitöltésére kérte az inkubátorokat.

A közel 200 kiküldött e-mailre 40 kitöltött válasz érkezett. Ennek feldolgozására és egy minősítési rendszer kidolgozására alvállalkozót bíznak meg. Ennek kiválasztása folyamatban van.  A kissé elhúzódó ügyintézésnek – sajnos – egyszerű magyarázata van: az idei évben nem kerül kiírásra inkubátoros pályázat, az erre szánt keretösszeget ugyanis kivették a minisztérium idei költségvetéséből. A pályázat kiírására a következő év első félévében kerülhet sor.

Az addig rendelkezésre álló időben a majdani nyertes alvállalkozó kiértékeli a beküldött adatokat, illetve javaslati anyagot készít egy inkubátorok részére előírandó minősítési rendszerre. Előkészítendő a remélt szakmai együttműködést, az elnökség szeretne egy javaslatot készíteni a már működő inkubátorházak fenntartható és fejlesztendő működésének általános és konkrét elemeire. Ehhez továbbra is várunk újabb adalékokat tagjainktól, akár megismételve a kérdőívben leírtakat, akár újonnan megfogalmazott ajánlásokat. Ezeket az info@visz.hu címre várjuk.

Sajnos a kiküldött és általatok kitöltött kérdőív döntően általános kérdésekre várt általános választ. A nyújtott szolgáltatások bejelölési lehetősége mögött nincs ott annak színvonalára, fenntarthatóságára utaló kérdés. Tapasztalatink szerin informatikai és humán erőforrás fejlesztésére kevés lehetőségük volt a házaknak, kevés helyen tudnak technikai, műszaki, innovációt segítő eszközökkel megfelelő szintű szolgáltatást nyújtani. Régóta hangoztatott elképzelésünk volt egy országos hálózati szolgáltatási mátrix kialakítása olyan szolgáltatások nyújtására, melyek komolyabb eszközigényűek, kihasználják a felsőoktatásban felhalmozott  műszaki adottságokat (nem utolsó sorban az ott rendelkezésre álló magas szintű tudást). Ezek  – a saját inkubátor épületének falain túli – megszervezésére is szükséges lenne pályázati erőforrásokat biztosítani. Biztos vagyok abban, hogy számos javaslat fogalmazódik meg a VISZ tagjai körében is, ehhez kérjük most ismét segítségeteket.

Kérjük a VISZ tagjait, hogy saját szervezetükre vonatkozó konkrét igényeiket, vagy általános elvárásaikat, javaslataikat osszák meg velünk, hogy kellőképpen képviselhessük érdekeiteket. Természetesen inkubátorházat nem működtető tagjainktól, szakértőktől is kérjük és várjuk észrevételeiket.

Köszönettel várom ezzel kapcsolatos leveleiteket.

Üdvözlettel

Annus István

társelnök